Klamydiamåndag 10 september 2012 - provtagning utan tidbokning

Publicerad 7 september 2012

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den 10 september 2012 är det dags för årets klamydiamåndag. Sedan hösten 2004 är klamydiamåndag den dag då det nationellt och lokalt sker en kraftsamling kring klamydia. De flesta landsting och kommuner i Sverige deltar i kampanjen.

Ungdomsmottagningar, vårdcentraler, STI-mottagning, mödravårdscentraler med flera möjliggör för klamydiaprovtagning utan tidbokning den dagen.

Genom att fokusera extra mycket på klamydia under en dag – klamydiamåndagen - hoppas vi sprida kunskap och information om riskerna med oskyddat sex och att kunna få så många som möjligt att testa sig. Provtagning och eventuell behandling av klamydia är alltid gratis för patienten. Vi vill även påminna om möjligheten att testa sig via webben på www.klamydiatest.nu – smidigt, gratis och diskret!

För att sprida information om klamydiamåndagen här i länet har affischer, kondomer mm skickats ut till skolor, ungdomsmottagningar, mödravårdscentraler, vårdcentraler och andra vårdenheter. På klamydiamåndagen kommer personal från smittskyddsenheten, ungdomsmottagning och STI-mottagningen på Falu lasarett finnas ute på Högskolan, både i Falun och Borlänge, för att informera om klamydia och övrig STI (sexuellt överförbara infektioner) samt att ge möjlighet för provtagning på plats under dagen.

Klamydia är ett folkhälsoproblem eftersom så många smittas, symptomen är få och för att många riskerar nedsatt fertilitet om de inte får behandling i tid. Den åldersgrupp där klamydiaförekomst är vanligast är unga i åldrarna 15 – 25 år men naturligtvis finns förekomst även i åldrar över 25! Här i Dalarna har vi under 2011 lyckats sänka vår klamydiaincidens något men dessvärre ligger vi fortfarande över genomsnittet.

Då klamydia inte är den enda könssjukdomen man riskerar att få vid oskyddat sex – t ex gonorré har senaste halvåret ökat med nära 50 procent! - så ger dagen även tillfälle att påminna om kondomanvändning.

Mer information

Maria Kivi
Hiv/STI samordnare Landstinget Dalarna
023-491419, 076-1464232
maria.kivi@ltdalarna.se