Klart med köp av ambulanshelikopter till Värmland och Dalarna

Publicerad 15 december 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstingen i Värmland och Dalarna har tecknat köpavtal med Airbus Helicopters. Avtalet innebär att två helikoptrar, med option på åtta helikoptrar till, ska levereras till det gemensamma kommunalförbundet.

- Den här permanenta lösningen förbättrar patientsäkerheten och ökar möjligheten att erbjuda en jämlik vård för medborgarna, säger Lars-Olof Björkqvist, biträdande landstingdirektör, Landstinget Dalarna.

Det är medlemslandstingen som har i uppdrag att tillhandahålla ambulanshelikoptrar till det gemensamma kommunalförbundet som bedriver verksamheten.

- Den helikoptertyp som vi nu tecknat avtal om är större och kan flyga längre, Det innebär att än mer avancerad medicinsk utrustning kan tillhandahållas utanför sjukhus och att helikoptern kan utföra längre transporter utan att behöva tanka, säger Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårdschef, Landstinget i Värmland.

Den helikoptertyp som nu köps in från Airbus Helicopters är en EC 145 T2. Den är tyst, säker och rymlig. Det större utrymmet gör det enkelt för den medicinska personalen att arbeta med patienten. Enligt avtalet ska de levereras i december 2015.

- Den gemensamma helikoptertypen med sina egenskaper ger goda möjligheter till en långsiktigt bra utveckling av verksamheten i kommunalförbundet. Med optionen på åtta helikoptrar finns förutsättningarna för ett utökat kommunalförbund vilket skulle medföra en än mer patientsäker och effektiv ambulanshelikopterverksamhet i hela landet, säger Lars-Olof Björkqvist.