Kommuner och landsting samarbetar för en säkrare vård i sommar

Publicerad 10 juli 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Rullator vid blomsterrabatt neranför farstukvist.

Falu kommun, Borlänge kommun och Landstinget Dalarna intensifierar sitt samarbete i sommar för att ge de äldre och sköraste en säkrare vård. "Det handlar om att ge vård på rätt ställe, ingen ska behöva ligga på sjukhus i onödan," säger Elisabet Franson, hälso- och sjukvårdsdirektör på Landstinget Dalarna.

Under sommarmånaderna är bemanningsläget inom hälso- och sjukvården extra ansträngt och färre vårdplatser är öppna. Det är därför särskilt viktigt att gemensamt se över vilka vårdbehov som finns, underlätta dialogen kring hur patienter som är utskrivningsklara kan återvända till sina hemkommuner och dessutom se till att undvika onödiga inläggningar.

Omvårdsförvaltningen i Falun och Borlänge kommun har därför veckovisa planerings- och avstämningsträffar med Landstinget Dalarna under sommaren. Det handlar om att tillsammans se över vårdhoven och utifrån det sedan prioritera och åtgärda.

Inför semesterperioden har parterna också upparbetat bättre kontaktvägar för kommunikation, både på ledningsnivå och på akuten.

Kommunerna och landstinget har även identifierat personer där vårdbehovet kan växla under sommaren. Målet är att försöka förebygga att exempelvis en äldre person, som de senaste månaderna haft flera återinläggningar, fortsätter att läggas in.

– Vi vill hushålla med resurserna på ett smart och effektivt sätt. I stället för att göra brandkårsutryckningar jobbar vi nu mer strategiskt med de här frågorna, säger Elisabet Franson.

Det finns en politisk viljeinriktning bakom samarbetet. Politisk ledning från Landstinget Dalarna och respektive kommun har deltagit i dialogen för demokratiskt inflytande samt för att säkra långsiktighet.

– Det blir allt tydligare hur viktigt det är med samverkan, både för att välfärden ska fungera så bra som möjligt, men också för att vi ska använda resurserna på bästa sätt. Det är patienten som ska vara i centrum, inte organisatoriska strukturer, säger Gunnar Barke (S) landstingsstyrelsens ordförande.