Kompetenshöjning i kirurgisk omvårdnad för undersköterskor

Publicerad 25 juni 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Närapå en fördubbling i kunskap efter att undersköterskor lärt sig mer om evidensbaserad kirurgisk omvårdnad. Det är resultatet efter att kirurgkliniken på Falu lasarett genomfört en kurs i ämnet tillsammans med Högskolan Dalarna.

Under våren har kursen Undersköterskans omvårdnad vid kirurgiska sjukdomstillstånd 7,5 hp genomförts på kirurgkliniken på Falu lasarett. Kursen är ett samarbete mellan kirurgkliniken och Högskolan Dalarna med målet att lära mer om kirurgisk omvårdnad. Kursen som har genomförts på kvarts fart har innehållit föreläsningar av klinikens läkare samt inbjudna föreläsare i ämnen som vårdhygien och personcentrerad vård. Därutöver har medicinsktekniska färdighetsträningar, nätbaserad informationssökning och egna studier under handledning stått på schemat.

Innan kursen fick studenterna uppskatta sina kunskaper i ingående kursmoment, bland annat med frågan: Jag vet vilka vårdhygienrutiner jag ska följa för att förhindra vårdrelaterade infektioner. 42 procent svarade då att de kände sig helt säkra. När samma fråga ställdes efter kursens slut hade resultatet närapå fördubblats: 77 procent kände sig då helt säkra.

-I kursen har vi diskuterat symptom och tecken på hälsa och ohälsa vid kirurgiska sjukdomstillstånd. Vi har tränat på att söka evidens och utformat rutiner för undersköterskans omvårdnad vid olika kirurgiska sjukdomstillstånd, säger Berit Karlsson Wallin, klinisk adjunkt och kursansvarig.

-Personcentrerad omvårdnad, evidensbaserad omvårdnad och vetenskapligt förhållningssätt har varit nyckelord i undervisningen. Vi har utgått från ett personperspektiv där vardag, miljö, förväntningar och aktiviteter beaktats, men också fysiska, psykosociala, kulturella samt andliga behov, fortsätter hon.

Studenterna har examinerats utifrån förmåga att presentera, försvara och vidareutveckla resonemang kring det egna arbetets förtjänster och eventuella brister. I examinationen har också ingått att kritiskt granska en annans students arbete och där bidra med positiv vetenskaplig feedback och förslag på utveckling.