Konsekvenser av uppskjutna operationer utreds

Publicerad 27 oktober 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstingsledningen har med bakgrund av den uppkomna situationen på Kirurgkliniken i Falun nu tillsatt två utredningar: "Vi tar situationen på största allvar och tillsätter nu två utredningar," säger Karin Stikå Mjöberg, landstingsdirektör, Landstinget Dalarna.

Från och med måndag så kommer kirurgklinikerna i Falun och Mora prioritera operationer av cancersjuka och patienter med tidskritiska sjukdomar. Det möjliggörs genom att fler vårdplatser frigörs på samtliga slutenvårdsavdelningar inom Landstinget Dalarna.
– Nu måste vi prioritera patienter med cancer- eller tidskritiska sjukdomar och hålla oss till den handlingsplan vi har tagit fram. Bemanningen förstärks omgående på kirurgkliniken med fem sjuksköterskor som har rekryterats den senaste veckan, säger Tomas Riman, divisionschef kirurgiska specialiteter.
Alla har nu fokus på att de prioriterade patienterna ska få vård.
– Alla klinker ställer upp. Vi använder och styr om de resurser vi har för att klara av det. Efter att det blev känt att vi skulle planera om operationsverksamheten tog det tio minuter och sedan hörde Kvinnokliniken av sig och ville hjälpa till, säger Tomas Riman, och tillägger att Kirurgkliniken i Mora redan hjälper till sedan tidigare.
Det allvarliga läget på Kirurgkliniken i Falun med överbeläggningar, hög arbetsbelastning och uppskjutna operationer gör nu att två internutredningar initieras:

  • Chefläkare Pehr Guldbrand har med anledning av de uppskjutna operationerna påbörjat en utredning för att ta reda på om patienter kommit till skada till följd av fördröjningen.
  • Landstingets chefsjurist Kerstin Cederberg har fått i uppdrag att utreda hela beslutsprocessen avseende det tillfälliga stoppet av planerade operationer på Kirurgkliniken i Falun.

Den politiska ledningen från såväl rödgrön majoritet som Sjukvårdsalliansen och Centern är särskilt informerade och står samfällt bakom åtgärderna. Politiken, tillsammans med tjänstemannaledningen, kommer att fortsätta diskutera lösningar för att ytterligare förbättra läget. Målsättningen är att på Landstingsstyrelsen måndagen den 6 november fatta ett beslut med bred majoritet. På sikt är också målsättningen att leva upp till gällande vårdgaranti.

För mer information kontakta:

Tjänstemannaledning:

Karin Stikå-Mjöberg, Landstingsdirektör, 070-686 38 20
Tomas Riman, Divisionschef kirurgi, 072-533 07 60

Politisk ledning och opposition:

Gunnar Barke (S), landstingsstyresens ordförande, 070-218 56 31
Maja Gilbert Vestholm (V), landstingsstyrelsens 1:e vice ordförande, 070-540 74 07
Ulf Berg (M), landstingsstyrelsens 2:e vice ordförande, 070-250 43 40
Elin Norén (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, 070-288 13 60
Lena Reyier (C), ledamot landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden, 070-576 29 68