Kris- och traumamottagning startar upp i Borlänge

Publicerad 31 augusti 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den 1 september startar Landstinget Dalarna en kris- och traumamottagning i Borlänge. Mottagningen är en del i struktur- och förändringsplanen som beslutades om i landstingsfullmäktige i november 2015.

Mottagningen vänder sig till personer som är flyktingar eller asylsökande och som kan vara traumatiserade av krig, tortyr eller annat systematiskt samhälleligt våld. Mottagningen är öppen för patienter från 15 års ålder som lider av allvarlig eller svår traumatisering. Mottagningen ska erbjuda bedömning, viss utredning och psykoterapeutisk behandling individuellt, för par och i grupp. Man kommer även att erbjuda psykoedukativa insatser till patienterna.

Mottagningen ska också fungera som ett stöd till sjukvårdsmedarbetare på andra avdelningar eller enheter inom landstinget som möter dessa människor i sitt arbete, och vid behov bidra med konsultation och handledning. En viktig uppgift blir att hålla sig uppdaterad kring ny kunskap och främja kunskapsutvecklingen på området inom Landstinget Dalarna.

-Det här är en viktig satsning och en utveckling av psykiatrin i Dalarna. Vi ser att behov finns av professionellt stöd till denna patientgrupp som ofta upplevt svårigheter som är svåra att föreställa sig, och att Landstinget Dalarna nu kan erbjuda detta känns mycket positivt, säger Per Söderberg, divisionschef psykiatri.

I nuläget är två psykologer och en socionom rekryterade. Från starten finns även tillgång till psykiaterkonsult och medicinsk sekreterare. Rekrytering kommer att fortsätta med målet att senast till årsskiftet ha rekryterat ytterligare två medarbetare till mottagningen.

Mottagningen, som är länsövergripande, kommer att husera i samma lokaler som psykiatriska mottagningen i Borlänge.