Kultur för över 6 miljoner kronor till Dalarnas skolungdomar

Publicerad 21 april 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Samtliga kommuner i Dalarna har sökt och beviljats Skapande Skola-medel från Kulturrådet. Totalt beviljas länet över 6 miljoner kronor.

Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

I Dalarna har samtliga kommuner sökt medel ur Skapande Skola-projektet och beviljats det. Även en friskola i Falun har beviljats projektmedel. Totalt har länet beviljats 6 397 000 kronor.

- Det här är ett glädjande besked. Kulturrådets satsning på Skapande skola har en viktig betydelse för att utveckla kultur i ett lärandeperspektiv och att skolorna kan få den möjligheten är toppen. Att barn och unga får möta kulturella uttryck och att själva få utveckla ett konstnärligt skapande är viktigt både på ett personligt plan men också ur ett samhällsdemokratiskt perspektiv, säger Ulrika Öhrn, utvecklingsstrateg Barn och unga, Landstinget Dalarna.

I Dalarnas regionala kulturplan, som är beslutad av landstingsfullmäktige, är barn och unga en prioriterad målgrupp. Många av de landstingsfinansierade kulturverksamheterna finns med i Skapande skola- projekten som samverkanspart. Att alla kommuner i Dalarna sökt och beviljats medel ger fler möjligheter till samverkan mellan Landstinget Dalarna och kommunerna för att nå målet i den regionala kulturplanen "Kultur på barns och ungas villkor".

Några exempel på vad eleverna kommer att få vara med om är:

  • Gagnefs kommuns satsning där elever kommer att möta filmare och filmpedagoger hos Film i Dalarna, museipedagoger från Dalarnas museum, danspedagog Tina Wezelius Grebacken, serietecknaren Sara Olausson och teatergruppen Tage Granit genom samverkan med konsulenterna på Enheten scen, dans, konst. Gagnef beviljades 220 000 kronor.
  • I Malung-Sälen beviljades man 300 000 kronor för tre större projekt som kommer att innehålla dansmatte, mimskola, workshops i storytelling, dans och musik. Dessutom kommer eleverna att få se dans-, berättar- och teaterföreställningar.
  • Borlänge får i år 1,4 miljoner kronor. De har en stor särskolesatsning, men låter även övriga årskurser möta professionella kulturutövare från olika konstområden.

Medelfördelning per Dalakommun

Fakta om årets fördelning från Kulturrådet