Läkare anmäls till Inspektionen för vård och omsorg

Publicerad 26 maj 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna anmäler en läkare som tidigare arbetat vid Orsa vårdcentral till Inspektionen för vård om omsorg.

Läkaren anmäls efter att två patienter reagerat på läkarens bemötande och undersökningsmetoder. I det ena fallet har patienten vänt sig till Patientnämnden och i det andra fallet direkt till verksamhetschefen på vårdcentralen.

Läkaren var anställd vid Landstinget Dalarna som stafettläkare genom ett bemanningsföretag. Samma dag som Landstinget Dalarna fick kännedom om den första patientens upplevelser avhystes läkaren från vårdcentralen. Även bemanningsföretaget fick information om avhysningen.

Landstinget Dalarna ser allvarligt på läkarens agerande i de båda fallen. En anmälan till Inspektionen för vård och omsorg är upprättad.

Läkaren fick lämna vårdcentralen i augusti 2013 och arbetar inte kvar inom Landstinget Dalarna.