Läkemedelsförsörjning i egen regi

Publicerad 30 augusti 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nu tas ett helhetsgrepp vad gäller läkemedel inom Landstinget Dalarna. Från och med den 1 september 2017 bedriver Landstinget Dalarna läkemedelsförsörjning i egen regi.

Det är en helt ny avdelning med sjukhusapoteksfunktion, benämnd Läkemedelsförsörjning, som nu startas upp. Läkemedelsförsörjningen kommer att tillhandahålla läkemedel till hälso- och sjukvård samt bereda sterila läkemedel till bland annat cancerpatienter. Därutöver kommer en rad läkemedelsrelaterade tjänster att bedrivas, exempelvis kvalitetsgranskning av läkemedelshantering. Patienterna kommer inte att påverkas av förändringen, inte heller patientapoteken vid sjukhusen.
Hälften av medarbetarna vid Läkemedelsförsörjningen arbetar sedan tidigare med läkemedelsförsörjning i landstingets lokaler men då som anställda av Apoteket AB, andra hälften är nyanställda.
– Tjänsterna på den nya avdelningen har varit eftertraktade, Landstinget Dalarna är en stabil arbetsgivare som nu kan erbjuda en stadigvarande anställning inom ett attraktivt ämnesområde, säger Fredrik Ehrling chef på Läkemedelsförsörjningen.
Som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare har medarbetarna möjlighet att rotera mellan arbetsuppgifter på avdelningen.
– Region Jönköping och Landstinget Blekinge har redan tidigare tagit över läkemedelsförsörjningen i egen regi, de beskriver satsningarna som lyckade och kostnadsbesparande, berättar Fredrik.
Tidigare upphandlades läkemedelsförsörjning enligt lagen om offentlig upphandling. Efter en långdragen juridisk process med överklagan tog landstinget i september 2016 beslut om att driva läkemedelsförsörjning i egen regi. Det är ett aktivt beslut som ger landstinget en långsiktig stabilitet och möjlighet till utveckling vad gäller läkemedelsförsörjning.

Läkemedelsförsörjning i egen regi

Nu tas ett helhetsgrepp vad gäller läkemedel inom Landstinget Dalarna. Från och med den 1 september 2017 bedriver Landstinget Dalarna läkemedelsförsörjning i egen regi.

Det är en helt ny avdelning med sjukhusapoteksfunktion, benämnd Läkemedelsförsörjning, som nu startas upp. Läkemedelsförsörjningen kommer att tillhandahålla läkemedel till hälso- och sjukvård samt bereda sterila läkemedel till bland annat cancerpatienter.  Därutöver kommer en rad läkemedelsrelaterade tjänster att bedrivas, exempelvis kvalitetsgranskning av läkemedelshantering. Patienterna kommer inte att påverkas av förändringen, inte heller patientapoteken vid sjukhusen.

Hälften av medarbetarna vid Läkemedelsförsörjningen arbetar sedan tidigare med läkemedelsförsörjning i landstingets lokaler men då som anställda av Apoteket AB, andra hälften är nyanställda.

-          Tjänsterna på den nya avdelningen har varit eftertraktade, Landstinget Dalarna är en stabil arbetsgivare som nu kan erbjuda en stadigvarande anställning inom ett attraktivt ämnesområde, säger Fredrik Ehrling chef på Läkemedelsförsörjningen.

Som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare har medarbetarna möjlighet att rotera mellan arbetsuppgifter på avdelningen.  

-          Region Jönköping och Landstinget Blekinge har redan tidigare tagit över läkemedelsförsörjningen i egen regi, de beskriver satsningarna som lyckade och kostnadsbesparande, berättar Fredrik.

Tidigare upphandlades läkemedelsförsörjning enligt lagen om offentlig upphandling. Efter en långdragen juridisk process med överklagan tog landstinget i september 2016 beslut om att driva läkemedelsförsörjning i egen regi. Det är ett aktivt beslut som ger landstinget en långsiktig stabilitet och möjlighet till utveckling vad gäller läkemedelsförsörjning.