Landsting och kommuner samarbetar för säkrare vård i sommar

Publicerad 14 juni 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Under sommarmånaderna är bemanningsläget inom hälso- och sjukvården ansträngt och vårdplatserna reducerade. För att identifiera och avvärja risker inom vården har Faluns och Borlänges omsorgsförvaltningar och Landstinget Dalarna tillsammans gjort en riskbedömning och åtgärdsplan för sommaren.

Det är tredje året i rad som ett samarbete äger rum. Första året samarbetade landstinget och Falu kommuns omvårdnadsförvaltning, och förra året anslöt sociala sektorn i Borlänge kommun till samarbetet. Syftet är att gemensamt se över vilka vårdbehov som finns och underlätta dialogen kring hanteringen av till exempel äldre patienter som är färdigbehandlade och kan tas hem av sina kommuner.

Omvårdnadsförvaltningen i Falu kommun, sociala sektorn i Borlänge kommun, primärvården Falun, ambulanssjukvården Dalarna och vissa slutenvårdsenheter på Falu lasarett har tillsammans gjort en riskbedömning.

-Vi har gemensamt tagit fram en åtgärdsplan och en del i den är att vi under sommaren kommer att ha veckovisa gemensamma planeringsträffar för att tillsammans prioritera de behov som finns, säger Jonas Hampus, sektionschef på omvårdnadsförvaltningen Falu kommun.

En annan del i åtgärdsplanen handlar om att kommunerna och landstinget ska identifiera personer där vårdbehovet kan förändras under sommaren. Målet är att försöka förebygga att exempelvis en äldre person, som de senaste månaderna haft flera återinläggningar, fortsätter att återinläggas. En sådan översyn har gjorts tidigare år med goda resultat. En annan åtgärd är att medicinkliniken kommer att ha återbesöksmottagningar där man kan erbjuda patienter som inte är i akut behov av slutenvård ett uppföljande läkarbesök dagen efter ett besök på akutmottagningen.

1177 i första hand

För att undvika långa väntetider på akutmottagningarna är det som patient bra att tänka på att vid mindre akuta besvär bör man i första hand vända sig till 1177.se för råd om egenvård. Där kan man även utföra e-tjänster som receptförnyelse eller bokning av tid. Det går också bra att ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning av sjuksköterska, som vid behov kan hänvisa till rätt vårdinstans. Vårdcentralerna är öppna i sommar, men kan ha begränsade öppettider. På 1177.se finner du tider och kontaktuppgifter för respektive vårdcentral.

-Alla akuta fall kommer att tas om hand men det kan förmodligen bli lite längre väntetider för mindre akuta besvär på våra akutmottagningar i sommar, säger Hans Liljeberg, områdessamordnare Landstinget Dalarna.