Landstinget Dalarna gör Lex Maria-anmälan

Publicerad 21 februari 2012

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

En äldre, njursjuk patient har följts upp av specialistklinik, då hon har haft riskfyllt högt blodtryck. Trots flera medicineringsförsök som också har givit besvärliga biverkningar, gjordes därför under sommaren 2011, under planerad tät kontroll, försök med blodtrycksmedicin som kan ha njurbelastande effekt.

Patienten utvecklade snabbt allvarlig njurskada som kan ha haft samband med medicineringen. Dock hade patienten samtidigt också en belastande tarminfektion med diarréer som kan ha givit viss uttorkning.

Patienten har sedan dess följts med intensiv behandling, inklusive kontinuerlig dialys.

- Vår internutredning har visat att detta varit ett fall med mycket komplicerade avvägningar för att kunna behandla allvarliga risker, kring påtagligt förhöjt blodtryck och samtidigt njursjukdom. Aktuellt medicinval har följt kända medicinska ramar och avvägningar och planerats för täta uppföljningskontroller. Trots detta utvecklade nu patienten allvarlig njurskada som kräver dialys och vården behöver därmed Socialstyrelsens expertgranskning, för besked om andra rutiner och avvägningar kan förordas, säger Ulf Nordin chefsläkare i södra området.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 6 kap. 4 § i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område som innebär att vårdpersonal har skyldighet att till socialstyrelsen anmäla, om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom. Bakgrunden till namnet är den incident 1936 då fyra patienter på Maria sjukhus i Stockholm avled, till följd av felbehandling då de injicerades med desinfektionsmedel istället för med bedövningsmedel.

För ytterligare information:

Ulf Nordin, chefsläkare Vårdcentral Hedemora, 072-534 24 20