Landstinget Dalarna gör Lex Maria-anmälan - Fördröjd cancerdiagnos och behandling

Publicerad 24 maj 2012

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

En patient kontaktade i november 2010 Jakobsgårdarnas vårdcentral med anledning av att han känt en knöl på halsen sedan en tid tillbaka. Han fick tid för läkarundersökning inom några dagar. Läkaren bedömde att den nytillkomna knölen var en förstorade lymfkörtel. Han ordinerade provtagning och att ställningstagande till eventuell remiss till ÖNH (Öron-näsa-hals)-kliniken skulle göras efter att provsvar inkommit.

När läkaren inte hört av sig inom en månad ringde patienten själv vårdcentralen och fick av en sjuksköterska beskedet att proverna varit normala och att han skulle höra av sig vid försämring.

I mars ringde 2011 ringde patienten igen på grund av oförändrade besvär och fick en snabb läkartid, provtagning av knölen samt vidareremiss till ÖNH-klliniken i Falun. Där diagnosticerades en tumörsjukdom med spridning till lymfkörtel på halsen. Behandling sattes in i april 2011.

Vårdcentralen har efter detta sett över sina rutiner för provsvar och förändrat dessa så att alla patienter ska få svar brevledes, telefonledes eller vid besök på vårdcentralen.

För ytterligare information:

Annica Lindell Lang
Chefläkare Mellersta sjukvårdsområdet
Telefon 023-49 53 18