Landstinget Dalarna gör Lex Maria-anmälan - Fel lins insattes vid gråstarroperation

Publicerad 18 juni 2012

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

En kvinna i 65-årsåldern genomgick en operation för gråstarr i ena ögat. Vid operationen valdes fel styrka på den plastlins som inopererades i ögat, vilket ledde till betydande synsvårigheter efteråt. Kvinnan fick i ett andra steg genomgå ytterligare en operation som rättat till synproblemen. Idag har hon god synförmåga.

Huvudorsaken till det inträffade var att en apparat som användes vid en förberedande undersökning och mätning var felaktigt inställd.

Efter händelsen har en internutredning gjorts där handhavanderutiner runt apparatanvändningen har skärpts. Noggranna kontrollrutiner finns även vid valet av lins i samband med själva operationen. Detta ska sammantaget förhindra att händelsen upprepas.

För ytterligare information:

Gunilla Lindberg, chefläkare
070-65 81 229