Landstinget Dalarna gör Lex Maria-anmälan

Publicerad 10 juli 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna gör Lex Maria-anmälan med anledning av att struplocksinflammation inte misstänktes trots att kvinna sökte vid två tillfällen med sväljningssvårigheter och andningsbesvär.

En medelålders kvinna sökte hösten 2012 vid två tillfällen samma dag jourmottagningen i Ludvika med sväljningssvårigheter och andningsbesvär. Hon träffade två olika läkare som bedömde att hon hade en halsinfektion. Penicillin sattes in men man hade ingen misstanke om att struplocket skulle kunna vara svällt på grund av infektionen. När kvinnan på grund av sina besvär senare samma kväll uppsökte öronmottagningen i Falun så kunde rätt diagnos ställas efter en skopiundersökning.

Hon vårdades därefter på intensivvårdsavdelningen i en dryg vecka på grund av svullnaden i luftvägen. Som en följd av sjukdomen och dess behandling har kvinnan haft långvariga besvär från hals och nacke. Som en följd av långvarigt sängläge tillkom en propp i benet som komplikation vilket också förlängde tillfrisknandet.

Landstinget Dalarna gör nu en Lex Maria-anmälan för att uppmärksamma vården på att struplocksinflammation fortfarande är en diagnos som, trots att det är relativt ovanligt, förekommer vid infektioner i luftvägarna. Eftervården av denna patient lyfter också fram att det finns oklarheter både vad gäller hur vården är organiserad utanför akutsjukhuset, men också vad gäller rutiner för rehabilitering av patienter som drabbats av ovanliga sjukdomar.

- Det behövs en förbättrad kommunikation och informationsöverföring mellan sjukvårdens olika enheter, betonar chefläkare Annica Lindell Lang.

Lex Maria är det vardagliga namnet på den anmälan som vårdgivaren har skyldighet att göra till Socialstyrelsen vid alla händelser som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada hos en patient. Detta är sedan 1 januari 2011 reglerat i Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 i 3 kap. 5 §.

För ytterligare information:

Annica Lindell-Lang, chefsläkare Västerbergslagen och Mellerstas sjukvårdsområden.

Tel: 0240-49 53 18, 070-351 57 39