Landstinget Dalarna gör Lex Maria-anmälan

Publicerad 31 oktober 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna gör Lex Maria-anmälan med anledning av fördröjd utredning, diagnos och behandling av man med tjocktarmscancer.

En äldre man sökte vårdcentralen i Smedjebacken vid flera tillfällen från maj 2013 och framåt med anledning av nedsatt aptit och buksmärtor. Ett antal prover togs varav man tolkade ett provsvar som att besvären orsakades av en inflammatorisk tarmsjukdom.

Behandling för detta sattes in men mannens besvär förbättrades inte. Buksmärtorna tilltog och flyttade till övre delen av magen under juli varför en ultraljudsundersökning beställdes med frågeställningen "gallsten?". Mannens tillstånd försämrades emellertid kraftigt efter det och innan något ultraljud hann göras sökte han akut igen i början av september och vid ett läkarbesök till annan läkare uppmärksammades ett lågt blodvärde som funnits från början och nu ytterligare sjunkit. Mannen remitterades då akut till kirurgkliniken i Falun där undersökningar visade en spridd tjocktarmscancer. Behandling är nu insatt.

Landstinget Dalarna gör nu en Lex Maria-anmälan för att uppmärksamma vården på vikten av att utreda och följa upp alla icke normala provsvar.

- Det är viktigt att utesluta en allvarlig sjukdom som orsak till ett lågt blodvärde, säger chefläkare Annica Lindell Lang. Man bör försöka fastställa blödningskälla alternativt orsak till nedsatt blodnybildning och det gjordes inte i det här fallet.

Lex Maria är det vardagliga namnet på den anmälan som vårdgivaren har skyldighet att göra till Socialstyrelsen vid alla händelser som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada hos en patient. Detta är sedan 1 januari 2011 reglerat i Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 i 3 kap. 5 §.

För ytterligare information:

Annica Lindell Lang, chefsläkare Västerbergslagen och Mellerstas sjukvårdsområden
Tel: 0240-49 53 18, 070-351 57 39