Landstinget Dalarna gör Lex Maria-anmälan med anledning av att kvinna avled i hjärtsvikt

Publicerad 9 januari 2012

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

En 43-årig kvinna insjuknade med andfåddhet och obehag från bröstet i mars 2011. Trots att hon normalt gick på kontroller på medicinmottagningen i Ludvika sökte hon distriktsläkare i Ludvika den 15:e och 17:e mars för sina besvär. Hon remitterades den 17 mars vidare till medicinjouren på lasarettet i Ludvika för att utesluta akut sjukdom i hjärta och lungor. Efter undersökning samma dag på akutmottagningen gjordes bedömningen att akut sjukdom från hjärta och lungor kunde uteslutas.

Några dagar senare åkte patienten på en planerad resa utomlands och efter hemkomsten 31 mars hade hon lös avföring för vilket hon kontaktade vårdcentralen den 7 april . Hon avböjde dock läkarbesök. Dagen därpå fann anhöriga patienten avliden i hemmet.

Den rättsmedicinska obduktionen visade resultat som ledde till bedömningen att hjärtsjukdom ensamt eller i kombination med blodpropp i lungan orsakat dödsfallet.

Landstinget har beslutat göra en Lex Maria-anmälan för att få Socialstyrelsens värdering av händelseförloppet och en bedömning om något ytterligare kunnat göras för att förhindra utfallet.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 6 kap. 4 § i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, som innebär att vårdpersonal har skyldighet att till socialstyrelsen anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom. Bakgrunden till namnet är den incident 1936 då fyra patienter på Maria sjukhus i Stockholm avled till följd av felbehandling då de injicerades med desinfektionsmedel istället för med bedövningsmedel.

För ytterligare information:

Kontakta chefläkare Annica Lindell Lang
Tfn 0240 - 495318
annica.lindell@ltdalarna.se