Landstinget Dalarna gör Lex Maria-anmälan med anledning av fördröjd diagnos av cancer

Publicerad 13 oktober 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Med anledning av en fördröjd diagnos av cancer konstaterar landstingets interna utredning att en 74-årig kvinna har drabbats av allvarlig vårdskada och Lex Maria anmäler händelsen.

Hösten 2015 sökte en 74-årig kvinna vård på grund av misstanke om urinvägsinfektion. Hon behandlades för detta men blev inte bra. Under åtta månader sökte hon vid upprepade tillfällen för samma besvär och blev behandlad med antibiotika trots att urinprover inte kunde påvisa bakterier i urinen. Hon blev heller inte bra efter antibiotikakurerna.

Vid läkarbesök sommaren 2016 konstaterar undersökande läkare att annan diagnos måste övervägas och utredning inleds. Utredningen visar att patienten har en cancer i urinblåsan vilken gett upphov till stopp i ena urinledaren. Patienten opereras vid Uppsala akademiska sjukhus men har då utvecklat en kraftig njurfunktionsnedsättning och dialysbehandling måste inledas.

– Händelsen har på initiativ av anhörig redan utretts av Inspektionen för Vård och omsorg, IVO som riktar kritik mot landstingets hantering och fördröjda diagnos. Landstinget interna utredning har på samma sätt konstaterat att patienten drabbats av allvarlig vårdskada på grund av den försenade diagnosen och Lex Maria anmäler händelsen, säger Roger Larsson, chefläkare division primärvård.

– Symtom på urinvägsinfektion är en mycket vanlig orsak till besök i primärvården och diagnosen vållar vanligtvis inga problem när det gäller diagnostik och behandling. Vid upprepade besvär där gängse behandling inte hjälper och i synnerhet om upprepade laboratorieprover inte styrker diagnosen så måste annan orsak till besvären övervägas. I det här fallet har det förvisso skett men alldeles försent vilket är djupt beklagligt, säger Roger Larsson. Vi kan konstatera att vården brustit i omhändertagandet och det har lett till onödigt lidande för patienten.