Lex Maria-anmälan på grund av fördröjd tumördiagnos

Publicerad 28 oktober 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

En man fick vänta över tre månader på en gastroskopi efter remiss. Landstinget Dalarna anmäler därför enligt Lex Maria, en fördröjd tumördiagnos till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

En man som sedan flera år besvärats av sveda i magen, sökte vård på grund av förvärrade symtom och sväljbesvär. Efter en läkarundersökning på vårdcentralen remitterades han för en röntgenundersökning av matstrupen. Denna röntgenundersökning visade vissa förändringar av matstrupen vilket ledde till att han remitterades vidare till sjukhuset för en gastroskopi för att klarlägga fyndet. Väntetiden för gastroskopin blev över tre månader. Under tiden fick mannen tilltagande sväljbesvär vilket gjorde att han sökte akut. En akut genomförd gastroskopi visade då en misstänkt tumör i matstrupen.

En internutredning har gjorts som visar, att med tanke på de besvär som patienten hade, och på de förändringar som röntgenundersökningen påvisat, borde gastroskopin ha prioriterats högre och därför genomförts tidigare. Landstinget Dalarna har därför anmält detta till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) enligt Lex Maria.

-Till mag-tarm-mottagningen inkommer årligen flera tusen remisser och det är en omfattande uppgift att prioritera bland dessa. I detta fall har man inte lyckats vilket vi djupt beklagar. Händelsen visar att även erfarna läkare med mycket hög kompetens kan göra misstag, säger chefläkare Pehr Guldbrand.