Landstinget Dalarna gör Lex Maria-anmälan - Förlamning utvecklades efter fallskada på grund av avlägsnad halskrage

Publicerad 24 april 2012

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

En äldre man inkom med ambulans till akutmottagningen på Falu lasarett i november 2011 efter en fallolycka i hemmet. Han var till en början medvetslös, men när han vaknat upp kunde han röra armar och ben.

Röntgenundersökning visade ingen halsryggsfraktur, varför den stödkrage han fått initialt togs bort. Under den fortsatta vården på kirurgkliniken blev han försämrad med tilltagande förlamning i armar och ben. En magnetkameraundersökning visade ett skadat ledband i nacken som lett till att en halskota glidit ur läge. Mannen överfördes till Akademiska sjukhuset i Uppsala där han opererades.- Förlamningen har delvis gått tillbaka, men han kommer att vara fortsatt starkt vårdberoende, berättar chefläkare Gunilla Lindberg.

- Om stödkragen bibehållits till dess att ledbandsskadan diagnostiserats kunde förloppet ha sett annorlunda ut. Läkarna uppfattade inte riskerna med att en halsryggskada kunde finnas trots att röntgenundersökningen var normal.

- En händelseanalys kommer att göras för att bättre klarlägga bakomliggande orsaker och ta fram åtgärdsförslag som förhindrar upprepning.
- Det inträffade är djupt beklagligt och mycket ovanligt, avslutar Gunilla Lindberg.

För ytterligare information:

Gunilla Lindberg
Chefläkare Falu lasarett
070-658 12 29