Landstinget Dalarna gör Lex Maria-anmälan - Fördröjd diagnos och behandling av leukemi

Publicerad 25 maj 2012

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

En ung patient sökte i mars 2011 vårdcentralen Jakobsgårdarna på grund av halsont och feber. Undersökning och provtagning visade förstorade halsmandlar som vid en bakteriell halsinfektion men provtagningen gav inte säkert utslag. Men efter flera besök och provtagning som visat en hög snabbsänka, sattes antibiotikabehandling in.

Blodstatus togs samtidigt och när svaren på dessa kom visade de låga värden, det vill säga, en bild som inte stämde med infektion. Kontrollprover togs och dessa visade också på kvarstående avvikande blodvärden varför infektionsläkare konsulterades. Denne rekommenderade nya prover efter en vecka.

Patienten kontaktade själv vårdcentralen och önskade en utvidgad provtagning på grund av de avvikande provsvaren, men nekades av läkare på grund av att hon mådde bättre.

Flera provtagningar gjordes därefter av samma prover som tidigare och de visade en förbättring av sänkan och en viss förbättring av övriga värden, men vid en kontroll i början på maj kvarstod fortfarande avvikande blodvärden. Den 11 maj meddelades patienten att ny provtagning skulle ske efter ytterligare en månad, men då kom inte patienten.

Hösten 2011 flyttade patienten till Luleå för studier och uppsökte där en blodcentral för att bli blodgivare. Där uppdagades mycket låga blodvärden, av samma typ som vid kontrollerna på Jakobsgårdarnas vårdcentral och utreddes där via vårdcentral, akutmottagning och hematologavdelning på Sunderby sjukhus. I början på december sattes diagnosen akut lymfatisk leukemi och behandling påbörjades därefter.

- På vårdcentralen i Borlänge har en internutredning gjorts där man konstaterar att patienten borde ha remitterats vidare till hematologavdelningen vid Falu lasarett efter 2 - 3 provtagningen med avvikande provsvar för att om möjligt kunna ställa diagnosen och sätta in behandling i ett tidigare skede, säger chefsläkare Annica Lindell Lang.

Vårdcentralen har beslutat om internutbildning vad gäller handläggning av patienter med misstänkt cancerdiagnos och förbättrar introduktionen av nya läkare vid vårdcentralen. Man uppdaterar även rutinerna kring handläggning av provsvar.

För ytterligare information:

Annica Lindell Lang
Chefläkare Mellersta sjukvårdsområdet
Telefon 023-49 53 18