Landstinget Dalarna gör Lex Maria-anmälan med anledning av fördröjd utredning, diagnos och behandling av kvinna som senare visade sig ha en livmoderhalscancer

Publicerad 22 april 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

25-årig kvinna sökte på en vårdcentral i Ludvika i januari 2012 samt vid tre tillfällen maj – augusti 2012 för rikliga flytningar . Efter undersökning och provtagning i slutet av maj och vid besöket i juli bedömdes patienten ha en underlivsinfektion och behandlades för detta i två omgångar. Man fann vid dessa undersökningar inga sjukliga förändringar på livmodertappen.

Vid läkarbesöket i augusti upptäcktes kontaktblödning från livmodertappen samt förändringar på densamma och hon remitterades till Kvinnokliniken Falun - Ludvika. Vid undersökning där i oktober 2012 fann man att kvinnan hade en tumör på livmodertappen, vilket senare ledde till att man var tvungen att operera bort hela livmodern.

Landstinget Dalarna gör nu en Lex Maria-anmälan för att uppmärksamma vården på tidiga symptom vid denna tumörform

Chefsläkare Annica Lindell Lang berättar också att initiativ har tagits till ett närmare samarbete mellan primärvården och Kvinnokliniken Dalarna för att se över om man via andra handläggningsrutiner/vårdprogram kan förhindra upprepning.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 6 kap. 4 § i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, som innebär att vårdpersonal har skyldighet att till socialstyrelsen anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom. Bakgrunden till namnet är den incident 1936 då fyra patienter på Maria sjukhus i Stockholm avled till följd av felbehandling då de injicerades med desinfektionsmedel istället för med bedövningsmedel.

För ytterligare information:

Annica Lindell-Lang, chefsläkare Västerbergslagen och Mellerstas sjukvårdsområden

Tel: 0240-495318 ,070-3515739