Landstinget Dalarna gör en Lex Maria-anmälan - En patient har utsatts för ökad risk att drabbas av en vårdskada efter hundbett

Publicerad 12 februari 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Patienten kom till en vårdcentral i Västerbergslagen (oktober 2012) efter att ha blivit biten av en hund. Såret behandlades inte enligt gällande rutiner för behandling av djurbett.

Patienten blev inte bättre och kom tillbaka till vårdcentralen vid två tillfällen de närmaste dagarna då ingen förbättring skett. På vårdcentralen uppfattade man inte de nytillkomna symtomen på sårinfektion som allvarliga. Efter besök på jourmottagningen i Ludvika så skickades patienten till akuten i Falun och vidare till ortopedkliniken, där såret öppnades, spolades rent och intravenös antibiotikabehandling sattes in. Patienten kunde skrivas ut från kliniken några dagar senare.

Dock har patienten ännu inte återfått full rörlighet i handleden utan rehabiliteringen fortsätter.

- En försenad upptäckt av en sårinfektion leder till onödigt lidande och kan ge bestående skada. I det här fallet upptäcktes sårinfektionen när patienten sökte på nytt ett dygn senare och adekvat behandling sattes in, säger chefsläkare Annica Lindell Lang, som en kommentar till Lex Maria-anmälan.

För ytterliga information, kontakta

Annica Lindell Lang

Chefläkare för
Västerbergslagens och Mellerstas sjukvårdsområden
0240/495318, 070-3515739