​Landstinget Dalarna gör en lex Maria-anmälan på grund av att vuxen-tand missades

Publicerad 25 juni 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

En nioårig flicka fick en permanent hörntand bortopererad efter brist i kontroll. Nu gör Landstinget Dalarna en lex Maria-anmälan och nya rutiner för hur kontroller ska ske har införts.

Hösten 2014 konstaterades hos en nioårig flicka att en permanent hörntand i käkbenet hade en sådan position att normalt frambrott ansågs försvårat. Fallet visades för specialist som rekommenderade borttagning av aktuella mjölktänder samt kontroller av den permanenta hörntanden i käkbenet. Mjölktänderna togs bort i januari 2015, men vid efterföljande kontroller missade man att följa den permanenta hörntandens utveckling.

Vid undersökning hos tandläkare i januari 2018 konstaterar man att den permanenta hörntanden inte har brutit igenom och den har nu kommit så långt i utvecklingen att den måste opereras bort.

Under tiden 2014-2018 har en rad kvalitetsförbättringar gjorts på både den aktuella kliniken och på Folktandvården Dalarna för att förbättra rutinerna i barntandvården.

Den aktuella kliniken har nu tydliga rutiner för hur kontroller ska ske och Folktandvården Dalarna har ett nytt styrdokument för Barn-och ungdomstandvård som bör förhindra att vi ser liknande fall i framtiden.