Landstinget Dalarna har lanserat ny modern webbplats

Publicerad 24 april 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna lanserade i veckan sin nya webbplats med ny design och bättre funktionalitet. Nu har webbplatsen en helt omarbetad informationsstruktur, ny grafisk form och en hel del ny funktionalitet. Den är bland annat helt mobilanpassad med så kallad responsiv design.

- Webbplatsen har många besökare, ungefär 50.000 varje månad och surfandet från mobila enheter har ökat med över 100 procent på ett år, så därför har vi även satsat på en responsiv design, säger Lena Sterner, som ansvarat för projektet tillsammans med informationsavdelningen.

Webbplatsen är stor och innehåller cirka 4.000 sidor och det ställer stora krav på strukturen och sökbarheten. Webbplatsen har försetts med fler sökfunktioner än tidigare.

- Vi har många olika målgrupper på webbplatsen, därför har vi arbetat mycket med strukturen och för underlätta navigeringen. Webbplatsen är även tillgänglighetsanpassad för personer med olika typer av funktionshinder, fortsätter hon.
Den är också försedd med möjlighet att dela information till sociala medier, såsom Facebook, Twitter och Google. Och den är även förberedd för filmvisning, bildspel etc.

- Vi är förstås glada att den nu finns tillgänglig för alla och att den underlättar för besökare att hitta relevant, aktuell och intressant information om Landstinget Dalarna, avslutar hon.

Några av förbättringarna på webbplatsen:

 • Ny design med nytt grafiskt formspråk, bildspel som driver trafik nedåt i strukturen
 • Omgjord informationsstruktur
 • Bättre startsida med bättre förmedling av nyheter och aktuella händelser
 • Kalendarium
 • Förbättrad sökfunktion - A till Ö, förbättrad träfflista vid sökning
 • Möjlighet att visa teckenspråksfilmer som förbättrar tillgängligheten för döva – på sidnivå
 • Möjlighet att visa lättläst innehåll som förbättrar tillgängligheten – på sidnivå
 • Kontaktkortsfunktionalitet för kontaktuppgifter som visas på samma ställe på alla sidor
 • Förberedd för flerspråkighet
 • Globaliserad så det går att bygga webbplatser på fler språk
 • Lätt att hitta Hälso- och sjukvårdsinformation via nya "Hitta rätt i vården" på startsidan
 • Viktig information vid allvarligare tillfällen, visas på alla sidor inte bara startsida
 • Helt mobilanpassad

Länk till webbplatsen: www.ltdalarna.se