Landstinget Dalarna i topp vad gäller energieffektiva byggnader

Publicerad 3 juli 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna är fortsatt bäst bland landstingen i landet när det kommer till el- och värmeförbrukning fördelat per kvadratmeter byggnadsyta. Det visar den senaste statistiken från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

– Vi har varit uthålliga och arbetat långsiktigt för att minska byggnaders energiförbrukning och klimatpåverkan. Det är roligt att det långsiktiga arbetet fortsatt ger resultat, säger Jesper Mårtensson, energisamordnare på fastighetsförvaltningen.

Landstinget Dalarna har satt upp tuffa mål för energianvändningen och ställer höga krav vid all ny- och ombyggnation. Vid ombyggnation ska energianvändningen halveras och vid nybyggnation ska den vara högst 90 kWh/m2. Dahlska huset och nya ambulansstationen på Falu lasarett är två exempel på nybyggnationer som blivit miljöcertifierade enligt miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad och nått högsta klass, det vill säga guld. Ett nu pågående projekt med Miljöbyggnads guldklass som mål är uppförandet av en ny ambulansstation på Mora lasarett.

– Det är vid om- och nybyggnationer vi har stora möjligheter att påverka energianvändningen och sänka vår energiförbrukning. Därför är det en stor och viktig del i vårt arbete, menar Jesper Mårtensson.

Förutom att minska energianvändningen vid om- och nybyggnationer arbetar Landstinget Dalarna med att optimera driften genom att justera drifttider och temperaturer. Här spelar fastighetsdriften och särskilt utsedda "energijägare" en central roll.

– Vi strävar alltid efter att förbruka så lite köpt värme- och elenergi som möjligt, men samtidigt kunna hålla ett bra inomhusklimat och ha en robust elförsörjning av el och värme, fortsätter Jesper Mårtensson.

Målet för koldioxidutsläpp uppnått

Som ett led i arbetet med att minska koldioxidutsläppen har Landstinget Dalarna reducerat utsläppen av koldioxid med 90 procent från 1990 till 2016. Det innebär att landstinget redan 2016 nått det långsiktiga målet att minska utsläppen av koldioxid med 80-95 procent till 2050. Nästa utmaning är att bli ett helt fossilfritt landsting.

– Att vi nått målet redan känns såklart väldigt motiverande. Att vi kommit så långt beror delvis på minskad energiförbrukning, men också på att vi ställt krav på våra energileverantörer. Idag har vi en 100 procent förnybar elleverans och fossilfri leverans från två av våra fjärrvärmeleverantörer, avslutar Jesper Mårtensson.