Landstinget Dalarna lyfts fram som föredöme av Datainspektionen

Publicerad 13 juni 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Enligt patientdatalagen från 2008 ska det finnas möjlighet för patienter att spärra journalinformation. Nu har Datainspektionen vid flera tillfällen kontrollerat hur väl vårdgivarna levt upp till lagen, senast förra året.

Nu konstaterar man att det hänt positiva saker sen sist och lyfter särskilt fram Landstinget Dalarna, Landstinget Västernorrland, Region Gotland och Örebro läns landsting som goda exempel.

Länk till en sammanfattning av granskningen

Länk till Datainspektionens pressmeddelande