Landstinget Dalarna pejlades på temat psykisk ohälsa

Publicerad 4 oktober 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Tre ungdomar, alla med erfarenheter av psykisk ohälsa, mötte onsdagen den 2 oktober landstingsstyrelsens ordförande Ingalill Persson (S) och landstingsrådet Gunnar Barke (S) för dialog kring hur landstinget bättre kan möta barnens behov. – Mötet med ungdomarna var både lärorikt och omtumlande, säger Ingalill Persson.

Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen göra insatser för att sprida den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Pejling och dialog vänder sig till kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter och är ett arbete som pågår under tre år. Barnombudsmannen kommer totalt att genomföra ett femtiotal pejlingar. Landstinget Dalarna har valts ut och pejlats på temat psykisk ohälsa.
– Det som ungdomarna bland annat förmedlade var att samarbetet mellan kommunerna och landstinget behöver utvecklas mer. Ofta faller man mellan stolarna. Det är något som vi måste ta till oss och arbeta ännu mer med, konstaterar Gunnar Barke.

Även frågan om tillgängligheten i vården togs upp under samtalet.
– Ungdomsmottagningarnas öppettider var en annan fråga som lyftes upp av ungdomarna och de ansåg att öppettiderna måste utökas, säger Ingalill Persson.
– Det ska vi nu titta vidare på om det går att åstadkomma.

Fakta Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån barnkonventionen. Barnombudsmannen jobbar med att bevaka och driva på. För att kunna göra det så pratar Barnombudsmannen med barn. Särskilt barn i utsatta situationer, för att få kunskap om deras villkor och vad de tycker i aktuella frågor. Barnombudmannen har funnits i 20 år. Fredrik Malmberg är nuvarande barnombudsman (sedan 2008).

Fakta Pejling och dialog

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för att stärka barnets rättigheter. Barnombudsmannen har fått i uppdrag att sprida den nationella strategin till Sveriges kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Uppdraget heter Pejling och dialog. Under två år kommer Barnombudsmannen att besöka, pejla, ett 50-tal kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Syftet är att tydliggöra ansvaret och (förhoppningsvis) öka motivationen.

Sammanfattningar av pejlingar kommer löpande att läggas upp på webbplatsen för Pejling och dialog under förutsättning att de medverkande barnen kan hållas anonyma och att Barnombudsmannens sekretesskrav kan uppfyllas.

www.barnombudsmannen.se/pejling

För ytterligare kommentarer

Ingalill Persson, landstingsstyrelsens ordförande, 023-49 00 08, 070-568 73 00
Gunnar Barke, landstingsråd, 023-49 28 20, 070-218 56 31