Landstinget Dalarna planerar inte en studie med SensoDetect

Publicerad 12 oktober 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Det har kommit till landstingets kännedom att företaget SensoDetect använder Landstinget Dalarnas varumärke i en nyemission i syfte att attrahera nya investerare. Landstinget Dalarna vill tydliggöra att inget samarbete finns med detta företag.

Företaget har nyligen genomfört en nyemission där man uppger att psykiatrin i Mora överväger att starta en forskningsstudie med SensoDetect.

Landstinget Dalarna vill tydliggöra att inget samarbete finns med detta företag. Ingen studie är planerad. Uppgiften förekommer på ett flertal ställen i företagets prospekt som vänder sig till investerare i den nyemission som avslutades 8 oktober.

Landstingets medicinska råd bedömer att det idag finns otillräcklig vetenskaplig kunskap för att besvara frågan om företagets metod kan användas som ett komplement vid diagnostik av patienter med ADHD eller autismspektrumtillstånd. Landstingets medicinska råd rekommenderar därför inte att metoden används i klinisk verksamhet. Landstinget efterlyser och inväntar eventuella resultat från metodutvärdering utförd av oberoende forskare, utan ekonomisk koppling till SensoDetect AB. Ett sådant forskningsprojekt måste föregås av ansökan till etikprövningsnämnden, innan metoden används i klinisk verksamhet.

Landstinget Dalarna hade tidigare ett avtal med SensoDetect där företagets metod användes på psykiatrin i Mora. Det avtalet ogiltigförklarades eftersom avtalet undertecknats av en obehörig företrädare för landstinget. Metoden användes i vårdcentralens kliniska verksamhet utan att Medicinska rådet hade haft tillfälle att utvärdera metoden.