Landstinget Dalarna startar 2-årig YH-utbildning för skötare inom psykiatrin

Publicerad 19 februari 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Yrkeshögskolemyndigheten har beviljat Landstinget Dalarna (Psykiatrins Utvecklingsenhet) två starter av den tvååriga YH-utbildningen, Skötare inom psykiatrisk verksamhet. Myndighetens motivering till att bevilja statsbidrag är: att utbildningen svarar mot ett behov i arbetslivet, att arbetslivsanknytningen är god och arbetslivsanknutet är tillräckligt integrerat i utbildningsinnehållet. Utbildningsstart för den första utbildningen är måndag 3 september och sista ansökningsdag är 22 april.

Utbildningen bedrivs på distans, administreras från Psykiatrins Utvecklingsenhet i Säter där även de gemensamma utbildningsträffarna kommer att ske. Utbildningen har 30 platser och riksintag, vilket innebär att intresserade från hela landet har möjlighet att söka.

- Det är mycket glädjande att YH-myndigheten beslutat att prioritera utbildningsresurser inom psykiatrisk verksamhet, då vi idag ser en ökning av den psykiska ohälsan i samhället, säger Stefan Tungström, psykiatrisamordnare och verksamhetschef inom Landstinget Dalarna.

- Vi är glada från kommunal verksamhet att YH-myndigheten har beviljat Landstinget Dalarna pengar till utbildning som motsvarar våra behov i kommunala socialpsykatriska verksamheter. Vi har ett stort behov av kompetensen i kommunerna, då det ställs stora krav på boendestödjarna säger Christina Stenman, enhetschef, socialpsykiatrisk verksamhet.