Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsförvaltning flyttar till Region Dalarna

Publicerad 27 mars 2012

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den 28 mars går flytten från de nuvarande lokalerna i landstingshuset till Region Dalarna på Myntgatan i Falun. De som flyttar är den administrativa personalen på kansliet och konsulenterna för dans, konst och scenkonst.

- Det är med lite blandade känslor vi flyttar, säger Malin Lagergren, förvaltningschef för kultur och bildning. Å ena sidan mister vi den dagliga kontakten med politiker och tjänstemän i landstingshuset. Å andra sidan skapar vi nya kontaktytor. Vi har redan knutit kontakt med Ung Kraft t ex, och samarbetar med dem. Det rör sig inte om något samgående med Region Dalarna, även om vi tydligt ser möjligheterna till samverkan och ser fram emot det. Vi är fortfarande en egen förvaltning inom Landstinget Dalarna. Lokalerna är ljusa och inbjudande och vi hoppas att vi nu också blir tillgängligare och synligare både för våra verksamheter ute i länet och för våra samarbetspartners.