Landstinget Dalarnas svar på IVO:s kritik

Publicerad 4 april 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i sin verksamhetstillsyn av Rättspsykiatriska kliniken i Säter nu kommit med beslut. IVO bedömer att kliniken i fyra fall av sex har vidtagit adekvata åtgärder, men i två fall får landstinget kritik. I ett fall aviserar IVO att anmäla chefer på Rättspsykiatriska kliniken till åtal.

IVO anser att åtgärder för att ge personalen god medvetenhet och kunskap om tvångsåtgärder är adekvata. Samma sak vad gäller att tvångsåtgärder ska dokumenteras i enlighet med gällande bestämmelser. Man bedömer också att passande åtgärder vidtagits för att säkerställa vilken behörighet beslutande läkare har när det gäller fastspänning och avskiljande. Dessutom anser man att lämpliga åtgärder vidtagits för att genomföra en extern revision av verksamheten.

IVO aviserar att anmäla verksamhetschef och cheföverläkare till åtal. Man anser att verksamhetschefens och chefsöverläkarens beslut om rutiner för kroppsvisitering av besökare med hjälp av larmbågar, och att beslagta besökares ID-handlingar sker utan lagstöd. IVO anser att Rättspsykiatriska kliniken i Säter åsidosatt grundlagsskyddade rättigheter.

- IVO handlar utifrån sina instruktioner och det respekterar vi. Men vi är förvånade över att IVO aviserar att anmäla till åtal. Vi delar inte myndighetens uppfattning om allvaret i överträdelsen eftersom vi anser att det finns goda skäl för vidtagna åtgärder både för våra patienters och medarbetares säkerhet, säger Kerstin Cederberg som är chefsjurist i Landstinget Dalarna.

Enligt ett lagförslag från regeringen så kommer lagen att ändras från och med 1 oktober 2014 vad det gäller kroppsvisitering. IVO har i sitt yttrande i samtliga delar tillstyrkt lagrådsremissen.

- Dessa frågor diskuteras inom rättspsykiatrin även i andra landsting. Nu får processen ha sin gång och förhoppningsvis leder den till att vi får stöd i att göra de åtgärder vi behöver för att upprätthålla en säker vård, säger Kerstin Cederberg.

Läs IVO:s beslut här