Landstinget beviljar medel till 20 utvecklings- och integrationsprojekt i Dalarna

Publicerad 16 mars 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarnas kultur- och bildningsnämnd beslöt vid nämndmötet den 14 mars att bevilja medel för 20 utvecklings- och integrationsprojekt i länet till en totalsumma om 1,2 miljoner kronor. Projektmedlen går till olika kultur- och idrottsföreningar och studieförbund.

Landstinget Dalarnas kultur- och bildningsnämnd beslöt vid nämndmötet den 14 mars att bevilja medel för 20 utvecklings- och integrationsprojekt i länet till en totalsumma om 1,2 miljoner kronor. Totalt inkom 60 projektansökningar i vårens utlysning, till en totalsumma om 4,4 miljoner kronor.

Projektmedlen kan sökas av ideella organisationer och studieförbund i Dalarna och ska bidra till att uppfylla målen i Kultur och bildningsplanen. Medlen går till utveckling, det vill säga att man vill göra något nytt utanför ordinarie verksamhet. De beviljade projekten uppfyller kriterierna mycket väl. Projekten har en stor spridning både vad det gäller teman, målgrupper och orter i Dalarna.

Följande organisationer får projektmedel av landstinget:

Sökande organisation Projekt Beviljat belopp
GAIR "ARVET EFTER OTTILIA ADELBORG - ett internationellt utbyte och konstnärligt utforskande i Dalarna" 100 000 kr
Konst i Dalarna KID fortbildning 50 000 kr
Stiftelsen Vattnäs konsertlada Samtal och debatt om feministisk operascen i Vattnäs Konsertlada 70 000 kr
Musik vid Siljan Vänföreningen Musiksamverkan vid Siljan 80 000 kr
Ugnsgruppen i Norrbärke hembygsförening Workshop med bränning i keramisk sodaugn 15 000 kr
Sundborns teaterförening Don Juan 50 000 kr
NORDLEK 2018 NORDLEK 2018 30 000 kr
Uppsälje framtid Musik i Ladan – Kejsarens nya kläder 30 000 kr
Littearaturens hus i Dalarna Samverkan och fortbildning kring litteraturens roll i samhället 45 000 kr
Föreningen Svenskatimmerhus Fallstudier moderna timmerhus 45 000 kr
Falu kanotklubb Forsarna som lyfter Dalarna 90 000 kr
Ludvika brukshundsklubb Läshund ger läslust – mobila ekipage når fler barn 50 000 kr
Sverok Gävledala Proud and Nerdy 2017 25 000 kr
By-Folkärna Pastorat Carmina Burana - Manifestation för Möte & Mångfald 35 000 kr
Samiska Kulturföreningen Dejpeli Bear and Natives – Traditionell kunskap om Renen och Livet som Same 50 000 kr
Föreningen Tjärnkraft DEMOKRATISKOLOR 90 000 kr
Somaliska Kvinnor för Utveckling i Dalarna Kvinnors rätt 90 000 kr
Borlänge Multikulturella Förening Blockparty 75 000 kr
Verdandi Låt tusen blommor blomma! 90 000 kr
Studieförbundet Vuxenskolan Dans för integration

90 000 kr