Landstinget byter leverantör av dostjänster

Publicerad 7 januari 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Sju landsting och regioner i Mellansverige, däribland Landstinget Dalarna, går över till en ny leverantör av dosförpackade läkemedel under nästa år.

Efter en upphandling har landstingen beslutat att ingå kontrakt med Svensk Dos AB.

Landstingen har idag avtal med Apotekstjänst AB. Avtalsperioden löper ut om drygt ett år, och därför har en upphandling genomförts i enlighet med LOU, Lagen om offentlig upphandling.

När anbudstiden gått ut hade tre anbud inkommit. Samtliga uppfyllde de obligatoriska kraven. Svensk Dos AB hade det lägsta priset, och har därför tilldelats kontraktet. Priset uppgår till 47 öre per patient och dygn.

Avtalet gäller från den 1 mars 2016 till den 31 mars 2020, med möjlighet för köparen att förlänga avtalet helt eller delvis i upp till 36 månader.

De sju landstingen och regionerna är: Landstinget Sörmland, Landstinget Västmanland, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Värmland, Landstinget Dalarna, Region Gävleborgs län och Region Örebro län.

Upphandlingsbeslutet kan komma att överprövas.