Landstinget följer regelverken för representation

Publicerad 20 juni 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Efter en genomgång av samtliga fakturor i kategorin representation kan Landstinget Dalarna konstatera att de inköp som gjorts inte strider mot interna eller externa regelverk.

Efter den senaste tidens debatt och rapportering kring landstingets kostnader för representation har samtliga fakturor i kategorin representation granskats internt.

-De inköp som gjorts strider inte mot de riktlinjer vi har internt och inte heller mot gällande skatteregler. Landstinget har en mycket noggrann internkontroll där fakturor som avviker från det normala kontrolleras och synas av ekonomichef eller ekonomidirektör. Finns tveksamheter tas frågan vidare till berörd verksamhetschef, säger Ingalill Persson, landstingsråd.

Landstinget Dalarnas kostnader för representation är bland de lägsta i landet i jämförelse med övriga landsting. Riktlinjerna kring vad som gäller för intern och extern representation i Landstinget Dalarna är tydliga och mer återhållsamma än Skatteverkets direktiv. Uppdaterade riktlinjer infördes 2013 och under förra året sparade landstinget cirka 2 miljoner kronor genom restriktiv representation. I snitt lades under 2015 cirka 1000 kronor per anställd på personalfrämjande åtgärder, såsom julklapp, friskvård och fika. Totalt låg kostnaden för representation på 9,4 miljoner kronor 2015. Det utgör cirka 0,1 procent av landstingets samlade kostnader.

-En av de större poster vi har är den jubileumsmiddag vi håller årligen. Till denna middag bjuds de som antingen arbetat 25 år inom landstinget eller gått i pension det året. Det brukar vara uppskattat och är arbetsgivarens sätt att visa tacksamhet och uppskattning för lång och trogen tjänst. Detta räknas som personalfrämjande åtgärd och är något vi värnar om, säger Ingalill Persson.

Att visa uppskattning för sina medarbetare är viktigt, anser hon.

-Merparten av vår verksamhet pågår dygnet runt, året runt. Våra medarbetare jobbar kvällar och helger, röda dagar och storhelger. Arbetsbelastningen är hög och vi genomgår dessutom ett förändringsarbete för att få till en ekonomi i balans och en hållbar hälso- och sjukvård även i framtiden. Våra medarbetare är värda all uppmuntran, och en del i det kan vara fikabröd till kaffet eller uppvaktning när man fyller 50.