Landstinget satsar på sjuksköterskeutbildning med betald studielön

Publicerad 31 augusti 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Under måndagen var det upprop för de 30 undersköterskor och skötare som under hösten påbörjar utbildningen till sjuksköterskor med betald studielön från Landstinget Dalarna.

Utbildningen är en uppdragsutbildning som Landstinget Dalarna köpt av Högskolan Dalarna där 30 undersköterskor och vårdare, som idag arbetar inom Landstinget Dalarna, får möjlighet att utbilda sig till sjuksköterskor med betald studielön från sin arbetsgivare.

-Vi har behov av fler sjuksköterskor inom Landstinget Dalarna och det är anledningen till denna satsning. Det är naturligtvis glädjande att vi kan erbjuda denna möjlighet till våra medarbetare och kul att så många visat intresse, säger Karin Stikå Mjöberg, landstingsdirektör.

Utbildningssatsningen beräknas kosta 30 miljoner kronor. Landstinget Dalarna genomför just nu en struktur- och förändringsplan som innefattar hela landstinget och väntas ge en ekonomisk effekt på drygt 700 miljoner kronor till och med 2019, för en patientsäker, högkvalitativ och hållbar hälso- och sjukvård även i framtiden.

-Vi behöver satsa även i besparingstider för att möta de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför i framtiden. Sjuksköterskebristen är en av dem och därför vill vi satsa på att utbilda fler. Det här är en av våra ambitiösaste utbildningssatsningar någonsin, säger Ingalill Persson, landstingsråd (S).