Landstinget satsar på utbildning och höjt Ob-tillägg

Publicerad 23 december 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Från och med årsskiftet höjs Ob-tillägget med 30 procent för sjuksköterskor och undersköterskor och en premie införs för sjuksköterskor som väljer att vidareutbilda sig.

Inför nästa års löneöversyn sker en rad förbättringar för sjuksköterskor (barnmorskor, biomedicinska analytiker) och undersköterskor. Från 1 januari 2015 höjs Ob-tillägget vardagnatt och natt mot helg med 30 procent, ett påslag på den redan införda höjning av tillägget som skedde i höstas, då med 6,5 procent för vardagsnätter och närmare 20 procent för helgnätter.

-Sjuksköterskor kommer att vara fortsatt prioriterade under 2015. Tyngdpunkten kommer att ligga på sjuksköterskor som jobbar nära patienterna och som har bred erfarenhetsbaserad yrkesskicklighet, säger Karin Stikå Mjöberg, landstingsdirektör.

En premie införs för sjuksköterskor som väljer att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor respektive barnmorskor, och Landstinget Dalarnas köper dessutom en uppdragsutbildning av Högskolan Dalarna där undersköterskor ska få möjlighet att utbilda sig till sjuksköterskor med betald studielön.

Landstinget Dalarna vill dessutom förbättra lönekonkurrensförmågan och nyrekryteringskapaciteten när det gäller läkartjänster inom allmänpsykiatrin och lägger därför närmare 2 miljoner kronor/årsbasis på det området.