Lex Maria-anmälan efter att kvinna avlidit

Publicerad 21 oktober 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna gör en Lex Maria-anmälan efter att en 90-årig kvinna avlidit cirka ett dygn efter att hon sökt för bröstsmärtor på en av länets akutmottagningar.

Det var i maj 2015 som en 90-årig kvinna sökte på en av länets akutmottagningar på natten på grund av nytillkomna smärtor i bröstet. Hon bedömdes där av jourhavande läkare. Det framkom att hon även hade varit illamående och haft diarré varför det, efter begränsad provtagning och kort observation, tolkades som magsjuka. EKG visade inte några tecken till hjärtinfarkt. Patienten som på akutmottagningen var opåverkad i andning och blodtryck fick efter kort tid återvända till hemmet. Patienten fick lämna lasarettet utan att kontakt togs med hemtjänst eller anhöriga.

Enligt anhöriga förbättrades patienten något nästa dag men morgonen därpå påträffades hon avliden. Obduktionen visade inga säkra tecken på nytillkommen hjärtinfarkt.

-I den utredning vi gjort kan vi inte påvisa att den medicinska bedömningen varit felaktig. Med tanke på patientens ålder och tiden på dygnet är bedömningen dock att det funnits brister i det allmänna omhändertagandet och i kontakten med anhöriga. Detta kan ha bidragit till att patienten inte återkommit till sjukhuset när hon försämrades. Åtgärder för att förbättra rutiner när äldre patienter lämnar sjukhuset har vidtagits, säger Pehr Guldbrand, chefläkare Landstinget Dalarna.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.