Lex Maria-anmälan efter att patient avled efter operationskomplikation

Publicerad 23 mars 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna gör en lex Maria-anmälan efter att en äldre patient avlidit efter en operationskomplikation.

Det var i november förra året som en drygt 80-årig kvinna genomgick en planerad operation av borttagande av livmodern på Falu lasarett. Operationen komplicerades på grund av sammanväxningar efter en tidigare bukoperation och en tarmskada uppstod under operationen, som åtgärdades.

På vårdavdelningen kontrollerades patienten som efter en gynoperation av liknande slag. På tredje dagen skrevs hon ut och fick åka hem. Hon hade då fått muntlig och skriftlig information om operationen hon genomgått och informerats muntligt om tarmskadan. Läkaren poängterade för patienten att denne skulle ringa gynavdelningen eller söka på akutmottagningen om smärtor, feber eller andra problem skulle uppstå. Samma kväll fick kvinnan svåra buksmärtor i hemmet, men sökte akutmottagningen först 1,5 dygn senare. Hon hade då även drabbats av sepsis (blodförgiftning) och avled senare trots antibiotikabehandling, ny bukoperation och intensivvård.

En intern utredning har gjorts där det framkommer att kvinnoklinikens och kirurgklinikens rutiner skiljer sig åt. Önskvärt hade varit patienten fått en något längre vårdtid och övervakats med vissa labprover.

-Om detta hade medfört att patienten överlevt går inte att bedöma i efterhand. Sepsis är en allvarlig komplikation som även kan inträffa på sjukhuset, säger Gunilla Lindberg, chefläkare i Landstinget Dalarna.

För att bättre undvika risker efter mer komplicerade operationer kommer nu kvinnokliniken att gå igenom och förbättra rutinerna tillsammans med kirurgkliniken. Även de rutiner som säkerställer att patienten har uppfattat viktig information ska ses över.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.