Lex Maria-anmälan efter att patientuppgifter raderats

Publicerad 27 april 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna lämnar in anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter att en sjuksköterska raderat personuppgifter på patienter från väntelistor för blodtrycks- och spirometrikontroller.

Sjuksköterskan hade haft ansvaret för blodtrycks- och spirometrikontroller på en vårdcentral i norra Dalarna, men hade nyligen blivit omplacerad till en annan avdelning av andra orsaker.

När de sjuksköterskor som skulle överta blodtrycks- och spirometrikontrollerna öppnade väntelistorna fann man att det inte längre fanns några uppgifter kvar på vilka patienter som skulle kallas. Sjuksköterskan tros ha raderat uppgifterna medvetet.

Landstinget ser allvarligt på det inträffade eftersom det finns en risk att man inte kan återskapa väntelistorna i sin helhet. Man har därför beslutat att göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Samtidigt har även kontakt tagits med landstingets IT-enhet för att med deras hjälp försöka återskapa personuppgifterna på väntelistorna.

Sjuksköterskan är tillfälligt avstängd från sitt arbete.