Lex Maria-anmälan efter fall ur säng

Publicerad 11 april 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna lämnar in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg efter att en äldre kvinna fallit ur sin säng när hon vårdades på Falu lasarett.

Kvinnan fördes till akutmottagningen efter att hon fallit omkull hemma och slagit i huvudet. Där fick hon genomgå en skallröntgen vilken visade på en mindre blödning i huvudet, något som inte krävde en operation. Kvinnan blev dock inlagd för fortsatta kontroller och vård. Till natten framfördes önskemål från patienten samt en anhörig om att sänggrindar skulle användas eftersom man var orolig för att patienten skulle ramla ur sängen. Personalen kunde inte ordna detta, dels på grund av att de sänggrindar som fanns på avdelningen redan användes av andra patienter, dels för att man i samband med en flytt av hela kliniken ännu inte köpt in sänggrindar till de nya sjukhussängarna. Patienten föll under natten ur sin säng, men skadade sig inte på något allvarligt vis.

Den interna utredningen som gjordes på avdelningen visar att det riskförebyggande arbetet när det gäller fall hos äldre som tidigare startats, hade blivit eftersatt. Man har nu köpt in sänggrindar så att även de nya sjukhussängarna är kompletta, för att undvika liknande händelser i framtiden.
– Medvetenheten och kunskapen har höjts hos alla i personalen när det gäller hur man ska förebygga risker för fallskador hos den här patientgruppen, säger chefsläkare Gunilla Lindberg.