Lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos av blodcancer

Publicerad 16 februari 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna lämnar in en Lex-Maria anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) efter att en patient fått en fördröjd diagnos av blodcancer.

Det var under en period av åtta månader, från juli 2014 till februari 2015, som en patient hade flera kontakter med en vårdcentral i södra Dalarna.

Patienten sökte för andfåddhet och trötthet, och utredningen innebar att upprepade provtagningar gjordes. Vårdcentralen hade under perioden flera inhyrda läkare som var ansvariga för denna utredning och för provtagningarna. Dock skedde aldrig någon ordentlig analys av provsvaren, vilket gjorde att patientens diagnos, som visade sig vara blodcancer, fördröjdes. Cancerbehandlingen kunde därmed påbörjas först efter åtta månader.

Primärvården i Dalarna och aktuell vårdcentral har arbetat intensivt med att stötta inhyrda medarbetare och skapa tydliga rutiner, så att även de på ett bra sätt kan hantera utredningar och provsvar korrekt. Den aktuella avvikelsen, som landstinget ser allvarligt på, har dock tydliggjort att risker för misstag och fördröjning kvarstår.

– Vi ser att det fortfarande finns saker att förbättra. Därför har vi förstärkt redovisningssystemet av avvikande provsvar ytterligare, både i datajournalsystemet och genom särskilda rutiner på de vårdcentraler som har behov av inhyrda läkare, säger Ulf Nordin, chefläkare Landstinget Dalarna.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.