Lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos av blodpropp

Publicerad 3 juni 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna gör en Lex Maria-anmälan efter en fördröjd diagnos av blodpropp i lungan hos en äldre patient.

Det var i mars i år som en man i 70-årsåldern sökte sin vårdcentral i Ludvika på grund av hosta, tungandning och allmän trötthet efter att ha varit sängliggande med influensasymtom under några veckor. Han hade även ont i vänster ben, vilket liknade de besvär han haft ett antal år tidigare när han hade en blodpropp i högra benet. Efter provtagning och undersökning bedömde läkaren att patienten drabbats av lunginflammation varför han fick penicillin utskrivet.
Kontroll av tagna prover och komplettering med ytterligare prover påföljande dag visade på att en blodproppssjukdom inte kunde uteslutas. Läkaren bedömde emellertid att provsvaren även kunde bero på att penicillinet inte hade haft avsedd effekt ännu. Därför fick patienten fortsätta med penicillinbehandlingen och en ny kontroll av prover bokades in fyra dagar senare. Innan dess försämrades mannens tillstånd dock varpå han uppsökte jourmottagningen i Ludvika för en ny läkarbedömning. Han var då kraftigt andningspåverkad varför man misstänkte blodpropp i lungan. Propplösande behandling sattes in och patienten skickades akut till Falu lasarett. Där kunde man via röntgen konstatera omfattande proppar i lungorna varpå mannen lades in för fortsatt vård med propplösande läkemedel. Han tillfrisknade därefter.

Landstinget Dalarna ser allvarligt på det inträffade och anmäler händelsen till Inspektionen för vård om omsorg (IVO) enligt lex Maria. Landstinget har gjort en intern utredning av händelsen där man konstaterar att patienten utsatts för risken att drabbas av en allvarlig vårdskada.

-Hos äldre patienter som blivit sängliggande av någon orsak och som tidigare haft en proppsjukdom bör man ha i åtanke att vid symtom som tungandning kan patienten ha drabbats av en ny proppsjukdom, säger Annica Lindell Lang, chefläkare.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.