Lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos av vätskeförlust hos barn

Publicerad 23 juni 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna gör en Lex Maria-anmälan efter att ett barn som bedömts ha magsjuka senare inkom med mycket allvarlig vätskeförlust.

Det var i maj i år som en åtta månaders flicka insjuknade med kräkningar och diarré. Hon undersöktes först av läkare vid jourmottagning och senare samma dag av sköterska vid BVC. Bedömningen var att flickan hade magsjuka. Dagen därpå gjordes ett planerat uppföljande läkarbesök på Ludvika vårdcentral.

Vid alla tre undersökningar var flickan trött men bedömdes ha ett gott allmäntillstånd. Hon visade inga tecken på vätskebrist och hon ammade och drack vätska på mottagningen utan någon större kräkning. Man fick därför återvända hem från läkarbesöken med uppmaningen att söka akut om tillståndet försämrades och/eller om hon inte tog emot vätska eller kunde ammas.

Tre dagar senare sökte föräldrarna åter akut på jourmottagningen varvid barnet led av kraftig vätskeförlust med saltbrist och ett kraftigt påverkat allmäntillstånd med nedsatt blodcirkulation.

Flickan fördes med ambulans till Falu lasarett och vårdades under en tid på intensivvårdsavdelning där. Orsaken till hennes allvarliga tillstånd bedömdes vara en långdragen maginfektion med otillräckligt vätskeintag för att täcka de vätskeförluster som infektionen gav.

Landstinget Dalarna gör en Lex Maria-anmälan med anledning av händelsen för att lyfta kunskapen om hur en mycket allvarlig vätskeförlust kan utvecklas när mindre barn drabbas av magsjuka.

-Man behöver utveckla bättre bedömningsmetoder när det gäller det så kallade allmäntillståndet och rutiner kring uppföljning när det gäller små barn. En diskussion om hur detta ska se ut kommer att föras med Dalarnas barn- och ungdomsmedicinska klinik. Det faktum att vården och de anhöriga inte talade samma språk gör också att man kanske behöver vara mer noggrann med planerad uppföljning av tillståndet även om tolk används, säger Annica Lindell Lang, chefläkare.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.