Lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos och operation av stor muskelskada

Publicerad 13 mars 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna lämnar in en Lex Maria-anmälan till Inspektion för vård och omsorg (IVO), på grund av ett en patient drabbats av fördröjd diagnos och operation kring stor muskelskada i ben, vilket innebar komplikation med bestående nerv/muskelskada.

Efter en olycka vid skridskoåkning uppsökte en kvinna vårdcentral i norra Dalarna för undersökning av sträckningsskada/muskelbristning. Läkare bedömde skadan som lindrig och föreslog viss vila och att komma åter om hon inte blev bättre. Dock avråddes hon inte mer absolut för en planerad utlandsresa.

Vid ny undersökning drygt två veckor senare konstateras en klar misstanke om stor muskelskada. Specialröntgen en dryg månad efter olyckan, tydliggjorde den omfattande muskelskadan. Operation i detta läge blev möjlig först vid särskild ortopedklinik i Stockholm, ungefär åtta veckor efter olyckstillfället. I samband med denna operation drabbades tyvärr patienten av komplikation i form av nervskada som givit bestående gånghinder och fortsatt svår rehabiliteringsprocess.

Utifrån ökad komplikationsrisk, är erfarenheten att en sådan här operation helst ska göras inom tiden 2 - 3 veckor efter olyckstillfället.

Primärvården Dalarna och aktuell vårdcentral har i sig stor erfarenhet av olika skador för muskler och leder. Dock större och mer omfattande skador bedöms vanligen på sjukhus, akutmottagning och av ortopedspecialist.

Chefläkare Ulf Nordin framhåller att fördröjning i detta fall, till korrekt bedömning och operation, tyvärr blev orsakat av flera samverkande orsaker. Verksamhetsansvariga beklagar ytterst det inträffade, och känner ansvar för att än bättre utveckla ständig fortbildning och effektiv samverkan.