Lex Maria-anmälan efter fördröjd operation

Publicerad 19 november 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna lämnar in en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter att en fördröjning av en nödvändig operation för en gravid kvinna fått allvarlig följd.

En ung gravid kvinna sökte i somras på Falu lasarett för akuta buksmärtor. Hon undersöktes noggrant av jourhavande gynekolog. Läkaren gjorde även ultraljudsundersökning, men kunde inte se något onormalt. Jourläkaren rådgjorde då med sin bakjour. Det tolkades som förstoppningssmärtor och patienten fick återvända hem med medicinering mot detta. Under veckan som följde försämrades kvinnan och sökte då åter sjukhuset. Då hade värkar kommit igång som inte kunde stoppas. Den korta graviditetstiden medförde att fostret inte var livsdugligt. Buksmärtorna fortsatte efter förlossningen varpå en stor cysta diagnosticerades som opererades bort tillsammans med den ena äggstocken som fått strypt blodcirkulation.

En internutredning har gjorts som visar på flera svårigheter i bedömningen av buksmärtor under graviditet. Diagnosen är ovanlig och eftersom livmodern skymmer försvårar det ultraljudundersökningen. Vid en kortare graviditetslängd vill man inte i onödan göra röntgenundersökningar eller operera, eftersom alltför tidig förlossning då kan starta. På kvinnokliniken kommer man i fortsättningen för gravida kvinnor som har uttalade och oklara buksmärtor att antingen ge ett snart återbesök eller ordna med inläggning för fortsatt observation.

- En noggrannare övervakning med uppföljning av smärtornas utveckling genom tätare kontroller och en ny undersökning hade varit önskvärd. Det går dock inte i efterhand att säga om händelseförloppet hade blivit annorlunda om patienten opererats tidigare, säger Gunilla Lindberg, chefläkare på Landstinget Dalarna.