Lex Maria-anmälan efter försenad diagnos av tumör

Publicerad 27 november 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna lämnar in en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter en försenad diagnos av en elakartad tumör i levern hos en patient.

Det var i augusti i år som en medelålders man sökte på akutmottagningen i Falun för tilltagande trötthet och viktnedgång. En utredning påvisade då en elakartad tumör i levern. Mannen hade under föregående höst och vinter genomgått flera lungröntgenundersökningar på grund av en lungsjukdom som han inte riktigt återhämtade sig från.

Vid eftergranskning av dessa röntgenbilder kunde man konstatera att det förutom lungsjukdom även syntes diskreta förändringar i levern. Eftersom läkarna haft fokus på lungsjukdomen var frågeställningen i remisserna enbart inriktad på lungorna och levertumören upptäcktes inte vid de första granskningstillfällena av bilderna.

-Mannens cytostatikabehandling blev försenad med cirka ett halvår och det är beklagligt. Hur detta påverkat sjukdomsförloppet kan i dagsläget inte bedömas, säger Gunilla Lindberg, chefläkare.

En internutredning vid röntgenkliniken och medicinkliniken har visat att läkarna noggrant har utrett och behandlat lungsjukdomen. Vid ett långdraget och avvikande förlopp där patienten inte återhämtar sig som förväntat, bör dock en utvidgad kroppsundersökning och även återblick på tidigare röntgenbilder ingå. En närmare dialog mellan medicinklinikens läkare och röntgenläkare skulle också kunnat bidra till att rätt diagnos snabbare kunde ha ställts.