Lex Maria-anmälan efter läcka med rengöringsmedel

Publicerad 29 mars 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Folktandvården Dalarna har den 23 mars 2018 gjort en Lex Maria-anmälan gällande en incident där rengöringsmedel läckte ut i spolsystemet i samband med en tandbehandling. Händelsen inträffade den 20 november 2017 och resulterade i att patienten har fått skador på slemhinnan i munnen.

Efter händelsen fick patienten, en 62 årig kvinna, uppsöka vårdcentral med vidare remiss till öron näsa halsmottagningen. Ingen allvarligare vårdskada har kunnat konstateras. Efter Folktandvårdens utredning och analys av händelsen har framkommit att ett reglage på behandlingsstolen stod i fel läge vid aktuell behandling.

För att förhindra att detta ska hända igen har kliniken ändrat rutiner och tagit bort rengöringsmedlet. Istället används ett steriliserat och klorerat vatten. Samtliga kliniker inom Folktandvården Dalarna har fått instruktioner och information om de nya rutinerna för att undvika att en liknande händelse ska kunna upprepas.

Kontaktperson

Anna Rinstad
Kvalitet & utvecklingschef
Folktandvården i Dalarna
Tel: 023-49 01 63