Lex Maria-anmälan efter sen upptäckt av operationsskada

Publicerad 22 oktober 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna gör en Lex Maria-anmälan efter att upptäckten av en operationsskada efter en bukoperation blivit fördröjd.

Det var i juni 2015 som en medelålders kvinna sökte för akuta buksmärtor vid kvinnokliniken i Falun. Kvinnan hade tre dagar tidigare genomgått en gynekologisk bukoperation. Blodprover togs som ingav misstanke om att njurarna var påverkade negativt. Kvinnan erbjöds då inläggning men avböjde. Istället planerades ett läkarbesök in två dagar senare. Även provsvaren som togs vid läkarbesöket visade att njurfunktionen höll på att försämras, men utredning av detta blev inte genomförd förrän 14 dagar efter operationen. Med datortomografi upptäcktes då att kvinnans ena urinledare blivit skadad och att detta var orsaken till den nedsatta njurfunktionen. Kvinnan har senare genomgått nya operationer för att återskapa funktionen i urinledaren.

Landstinget Dalarna gör en lex Maria-anmälan eftersom den uppkomna vårdskadan troligtvis hade kunnat lindras med snabbare åtgärder, vilket skulle besparat patienten lidande.

-Den uppkomna situationen är olycklig för patienten. Verksamhetsledningen har gjort en intern utredning av händelsen och man inför nu tydligare rutiner för hur uppföljning och utredning ska ske efter den här typen av operationer, säger Gunilla Lindberg, chefläkare Landstinget Dalarna.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.