Lex Maria-anmälan med anledning av fördröjd bröstcancerdiagnos

Publicerad 15 mars 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Knutor i bröstet bedömdes inledningsvis som ”tät vävnad”, men en magnetkameraundersökning visade senare att det var bröstcancer. Nu gör Landstinget Dalarna en lex Maria-anmälan på grund av fördröjd diagnos.

En kvinna född på 60-talet söker vård vid flera tillfällen under knappt 10 års tid på grund av oro för knutor och svullnad i brösten. Mammografiundersökningar genomförs vid flertal tillfällen samt även ultraljudsundersökningar. Ingen tumör upptäcks vid dessa undersökningar, utan knutorna bedöms som "tät vävnad".

När patienten blir kallad på screening för mammografiundersökning 2017 så beslutas om att komplettera med en magnetkameraundersökning, MRT, av brösten. Först då påträffas cancerförändringar i bägge brösten som tyvärr visar sig vara spridd också till skelettet.

– Tät vävnad innebär att det är svårare att diagnostisera. MRT kan då vara ett komplement till undersökningen. Biopsi av vävnad skulle möjligen också kunna vara aktuellt, säger Helena Hellström chefläkare vid Landstinget Dalarna.

– Idag förekommer det något olika rutiner när i utredningen en patient ska genomgå magnetkameraundersökning i samband med bröstundersökningar. Detta måste självklart klargöras för att få en gemensam policy, liksom även diskussion kring när det ska göras ett vävnadsprov. Det är ett arbete som nu har påbörjats.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.