Lex Maria-anmälan med anledning av fördröjd diagnos

Publicerad 19 februari 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

En kvinna söker akutvård för magsmärtor, det bedöms bero på förstoppning och hon får återvända hem. När hon kommer tillbaka igen efter en månad har buksmärtorna förvärrats, en utredning visar då att det rör sig om cancer i äggstockarna.

I oktober 2016 söker en kvinna i 65-årsåldern akut till Falu lasarett på grund av nytillkommen smärta, obehagskänsla och en ”valk” till vänster, långt ner i magen. Patienten berättar att ”valken” försvunnit vid toalettbesök.

Vid undersökning kan man känna en knöl i magen på vänster sida. Det bedöms som förstoppning. Kvinnan får medicin på akutmottagningen för att underlätta avföring, och får därefter gå hem med ytterligare medicin att ta hemma. Hon uppmanas att ha kontakt med vårdcentralen för sin förstoppning samt att höra av sig igen vid försämring.

Kvinnan ringer därefter till vårdcentralen ett par gånger eftersom hon är orolig över knölen som hon känner i nedre vänstra delen av magen. Hon får allmänna råd samt ordineras provtagning.

Efter en månad så tilltar smärtorna i buken och hon har fortsatta problem med förstoppning. Hon får feber och blodtillblandad avföring, och blir då inlagd på kirurgavdelning.

Den fortsatta utredningen visar äggstockscancer vilket därefter föranleder stor operation och cellgiftsbehandlingar.

– Om man upptäcker en tydlig knöl eller utfyllnad i buken vid undersökning så ska man planera för att utreda detta på något sätt, vilket inte gjordes i detta fall. Därmed blev det en viss fördröjning till diagnos för denna patient, säger Helena Hellström chefläkare Landstinget Dalarna.

– Kliniken har dock uppmärksammat detta fall och diskuterar internt vikten av utredning vid oklara knölar.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.